Värdet av mångfald - i det privata, i det offentliga och i näringslivet

15-07-2023 10:05 Europe/Stockholm

Att förstå och kunna använda sig av styrkan i mångfald är viktigt i samhället såväl som i näringslivet. Men hur gör man för att skapa en miljö, för barn såväl som för vuxna, där allas olikheter får ta plats och välkomnas? 

Följ med i ett samtal med Kim Waller, Generalsekreterare i Prinsparets Stiftelse, Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, Nordeas mångfaldschef Åsa Nilsson Billme och Nordeas Sverigechef Per Långsved, där vi samtalar kring förutsättningar, insatser och möjligheter kopplade till mångfald.
Moderator Charlotte Laike, Nordea

 

Webbinariet är slut.