Nordea Open Studio - Game Set Change – vägen till ett mer hållbart samhälle

19-07-2023 10:00

Att förstå och kunna använda sig av
styrkan i mångfald är viktigt i samhället såväl som i näringslivet. Men hur gör
man för att skapa en miljö, för barn såväl som för vuxna, där allas olikheter
får ta plats och välkomnas? Följ med i ett samtal med Kim Waller, Generalsekreterare i Prinsparets
Stiftelse, Sven Bölte,
professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet
och Nordeas mångfaldschef Åsa Nilsson Billme där vi samtalar kring
förutsättningar, insatser och möjligheter kopplade till mångfald.